Temporary Traffic Management

This news article is available to read in Irish.

Le Chéile Lighting Specialists, acting on behalf of Cork County Council as the Lead Authority on the Public Lighting Energy Efficiency Project, South West Region (PLEEP-SW), will be carrying out works in your area within the next week.

The project supported by the Road Management Office (RMO) in conjunction with various Local Authorities across Ireland, will see a number of regions countrywide retrofitted in stages with energy efficient LED street lights over the next three years as part of the government’s drive to assist Local Authorities in reaching their energy efficiency targets by 2030.

The South West Region will see over 77,000 public street lights retrofitted across counties Cork, Clare, Limerick, Kerry and Waterford over the next 30 months as the first stage of the project. Cork County Council is the lead Local Authority for South West Region.

Our works in the most part will present little or no disruption to the public or businesses within your area, and your power will not be interrupted.
Some deployment of temporary traffic management may be required in areas of high traffic volume or narrow roads to facilitate safe access to streetlights for work crews. In rare instances, access to private premises or businesses may be affected where civil (excavation) works are necessary.

Should you have any questions regarding any of the above, please do not hesitate to contact us by any of the communication methods on this leaflet.

We thank you in advance for your co-operation.

This news article is available to read in Irish.

Tree and Hedge Trimming

This news article is available to read in Irish.

Le Chéile Lighting Specialists, acting on behalf of Cork County Council as the Lead Authority on the Public Lighting Energy Efficiency Project, South West Region (PLEEP-SW), is currently carrying out surveying of the public lighting network in your area.

Our works in the most part will present little or no disruption to you, the public or businesses within your area, and your electric supply will not be interrupted at any stage during the works.

To facilitate the works, we will require access to public lighting column doors, public lights located on the lighting columns, and we may require the cutting back of tree limbs or hedges that hinder our access. We, therefore, advise you that we will need to trim your hedge and/or some tree limbs, in the immediate proximity of the public lighting asset(s) on or near your property in the near future to enable the retrofitting of the current public light(s) to an energy saving LED public light.

Some deployment of temporary traffic management may be required in areas of high traffic volume or narrow roads to facilitate safe access to public lights for work crews.

Should you have any questions regarding any of the above, please do not hesitate to contact us by any of the communication methods on this leaflet.

We thank you in advance for your co-operation.

This news article is available to read in Irish.

Bearradh crann agus fál

A chónaitheoir

Is iad ‘Le Chéile’ Speisialtóir Soilsithe ar son comhairle contae Chorcaí mar phríomh-údarás ar an Tionscadal Soilsithe Phoiblí Tíosach ar Fhuinneamh, Réigiún Thiar Theas (TSPTF-TT), a tá ag déanamh oibreacha faoi láthair ar líonra soilsiú poiblí i do cheantar féin.

Ní chuirfidh ár n-oibreacha den chuid is mo, isteach nó amach ort, ar an phobal nó gnóithe áitiúila i do cheantar féin, agus ní bheidh stop ar do chuid soláthar leitreachais ag aon céim i rith na oibreacha.
Chun na hoibreacha a éascú, beidh rochtain de dhíth orainn ar dhoirse colún soilsiú poiblí, soilsiú poiblí suite ar na colúin soilsiú agus b’fhéidir go mbeidh orainn bearradh crann agus fál a choiscíonn ár mbealach. Dá bhrí sin, molaimid go mbeidh orainn na crainn agus nó na fáil a bhearradh i ngar do na sócmhainní soilsiú poiblí atá ar an nó gar de do mhaoin roimh i bhfad, chun aisfheistiú ó sholas poiblí atá ann faoi láthair go solas poiblí LED ( dé-óid astaithe solas) atá coigilteach ar fhuinneamh.

Beidh bainistíocht tráchta sealadacha ag teastáil in áiteanna le trácht trom nó bóthair cúng chun slí shábháilte á fháil do lucht oibre.

Dá mbeadh aon cheisteanna agat, de réir aon rud thuas, ná bíodh idir dhá chomhairle dul i dteagmháil linn ar na modhanna cumarsáide ar an bhileog seo.

Gabhaimíd buíochas libh roimh ré as ucht bhur gcomhoibriú.

Rochtain ar Réadmhaoin Phríobháideach

A hÚinéir Réadmhaoine

Beidh ‘Le Chéile’ Speisialtóir Soilsithe mar chuid de Tionscadal Soilsithe Phoiblí Tíosach ar Fhuinneamh, Réigiún Thiar Theas (TSPTF-TT), chomhairle contae Chorcaí ag déanamh oibreacha i do cheantar féin taobh istigh den seachtain seo chugainn.

Tacaíonn an tionscadal seo le Oifig Bainistíochta Bóithre (OBB) i gcomhar údaráis éagsúla áitiúla ar fud na hÉireann, feicfear aisfheistiú i gcéimeanna i roinnt réigiúin ar fud na tíre, le solas LED atá coigilteach ar fhuinneamh thar an chéad trí bliana eile. Tá an Rialtas ag iarraidh cabhair a thabhairt chuig údaráis áitiúla a spriocanna tíosach ar fhuinneamh a fháil faoi 2030.

Dá chúis sin, beidh ag Le Chéile fail isteach ar lasmuigh de do chuid áitreabh chun aisfheistiú a dhéanamh ar solas sráide phoiblí.

Ní chuirfidh ár n-oibreacha den chuid is mo, isteach nó amach ar an phobal nó gnóithe áitiúila i do cheantar féin, agus ní bheidh stop ar do chuid chumhacht.

Gabhaimíd buíochas libh roimh ré as ucht bhur gcomhoibriú.