Latest News

This Interactive map shows the progress of the Public Lighting Energy Efficiency Project (PLEEP) from Le Chéile Lighting.

It covers the following Municipal Districts: Cork Municipal Districts, Clare Municipal Districts, Kerry Municipal Districts, Limerick City & County and Waterford City & County Council. Click on your area for real time progress.

Latest Articles

Tree and Hedge Trimming

Tree and Hedge Trimming

This news article is available to read in Irish.

Le Chéile Lighting Specialists, acting on behalf of Cork County Council as the Lead Authority on the Public Lighting Energy Efficiency Project, South West Region (PLEEP-SW), is currently carrying out surveying of the public lighting network in your area.

Our works in the most part will present little or no disruption to you, the public or businesses within your area, and your electric supply will not be interrupted at any stage during the works.

To facilitate the works, we will require access to public lighting column doors, public lights located on the lighting columns, and we may require the cutting back of tree limbs or hedges that hinder our access. We, therefore, advise you that we will need to trim your hedge and/or some tree limbs, in the immediate proximity of the public lighting asset(s) on or near your property in the near future to enable the retrofitting of the current public light(s) to an energy saving LED public light.

Some deployment of temporary traffic management may be required in areas of high traffic volume or narrow roads to facilitate safe access to public lights for work crews.

Should you have any questions regarding any of the above, please do not hesitate to contact us by any of the communication methods on this leaflet.

We thank you in advance for your co-operation.

This news article is available to read in Irish.

Tree and Hedge Trimming

Bearradh crann agus fál

A chónaitheoir

Is iad ‘Le Chéile’ Speisialtóir Soilsithe ar son comhairle contae Chorcaí mar phríomh-údarás ar an Tionscadal Soilsithe Phoiblí Tíosach ar Fhuinneamh, Réigiún Thiar Theas (TSPTF-TT), a tá ag déanamh oibreacha faoi láthair ar líonra soilsiú poiblí i do cheantar féin.

Ní chuirfidh ár n-oibreacha den chuid is mo, isteach nó amach ort, ar an phobal nó gnóithe áitiúila i do cheantar féin, agus ní bheidh stop ar do chuid soláthar leitreachais ag aon céim i rith na oibreacha.
Chun na hoibreacha a éascú, beidh rochtain de dhíth orainn ar dhoirse colún soilsiú poiblí, soilsiú poiblí suite ar na colúin soilsiú agus b’fhéidir go mbeidh orainn bearradh crann agus fál a choiscíonn ár mbealach. Dá bhrí sin, molaimid go mbeidh orainn na crainn agus nó na fáil a bhearradh i ngar do na sócmhainní soilsiú poiblí atá ar an nó gar de do mhaoin roimh i bhfad, chun aisfheistiú ó sholas poiblí atá ann faoi láthair go solas poiblí LED ( dé-óid astaithe solas) atá coigilteach ar fhuinneamh.

Beidh bainistíocht tráchta sealadacha ag teastáil in áiteanna le trácht trom nó bóthair cúng chun slí shábháilte á fháil do lucht oibre.

Dá mbeadh aon cheisteanna agat, de réir aon rud thuas, ná bíodh idir dhá chomhairle dul i dteagmháil linn ar na modhanna cumarsáide ar an bhileog seo.

Gabhaimíd buíochas libh roimh ré as ucht bhur gcomhoibriú.

Tree and Hedge Trimming

Rochtain ar Réadmhaoin Phríobháideach

A hÚinéir Réadmhaoine

Beidh ‘Le Chéile’ Speisialtóir Soilsithe mar chuid de Tionscadal Soilsithe Phoiblí Tíosach ar Fhuinneamh, Réigiún Thiar Theas (TSPTF-TT), chomhairle contae Chorcaí ag déanamh oibreacha i do cheantar féin taobh istigh den seachtain seo chugainn.

Tacaíonn an tionscadal seo le Oifig Bainistíochta Bóithre (OBB) i gcomhar údaráis éagsúla áitiúla ar fud na hÉireann, feicfear aisfheistiú i gcéimeanna i roinnt réigiúin ar fud na tíre, le solas LED atá coigilteach ar fhuinneamh thar an chéad trí bliana eile. Tá an Rialtas ag iarraidh cabhair a thabhairt chuig údaráis áitiúla a spriocanna tíosach ar fhuinneamh a fháil faoi 2030.

Dá chúis sin, beidh ag Le Chéile fail isteach ar lasmuigh de do chuid áitreabh chun aisfheistiú a dhéanamh ar solas sráide phoiblí.

Ní chuirfidh ár n-oibreacha den chuid is mo, isteach nó amach ar an phobal nó gnóithe áitiúila i do cheantar féin, agus ní bheidh stop ar do chuid chumhacht.

Gabhaimíd buíochas libh roimh ré as ucht bhur gcomhoibriú.

Tree and Hedge Trimming

Bainistíocht Tráchta Sealadacha

A chónaitheoir

Beidh ‘Le Chéile’ Speisialtóir Soilsithe mar chuid de Tionscadal Soilsithe Phoiblí Tíosach ar Fhuinneamh, Réigiún Thiar Theas (TSPTF-TT), chomhairle contae Chorcaí ag déanamh oibreacha i do cheantar féin taobh istigh den seachtain seo chugainn.

Tacaíonn an tionscadal seo le Oifig Bainistíochta Bóithre (OBB) i gcomhar údaráis éagsúla áitiúla ar fud na hÉireann, feicfear aisfheistiú i gcéimeanna i roinnt réigiúin ar fud na tíre, le solas LED atá coigilteach ar fhuinneamh thar an chéad trí bliana eile. Tá an Rialtas ag iarraidh cabhair a thabhairt chuig údaráis áitiúla a spriocanna tíosach ar fhuinneamh a fháil faoi 2030.

Feicfear Réigiún Thiar Theas thart ar 77,000 solas sráide phoiblí a aisfheistiú thar na contaetha Corcaigh, an Clár, Luimneach, Ciarraí agus Port Láirge, thar na céad 30 mí seo chugainn mar chuid den chéad céim den tionscadal.

Ní chuirfidh ár n-oibreacha den chuid is mo, isteach nó amach ar an phobal nó gnóithe áitiúila i do cheantar féin, agus ní bheidh stop ar do chuid chumhacht.

Beidh bainistíocht tráchta sealadacha ag teastáil in áiteanna le trácht trom nó bóthair cúng chun slí shábháilte ar na soilse sráide a fháil do lucht oibre. I gcorrchás, b’fhéidir go mbeidh cur isteach ar áitreabh príobháideach nó gnólachtaí, áit ina bhfuil oibreacha sibhialta (tochailt) riachtanach.

Dá mbeadh aon cheisteanna agat, de réir aon rud thuas, ná bíodh idir dhá chomhairle dul i dteagmháil linn ar na modhanna cumarsáide ar an bhileog seo.

Gabhaimíd buíochas libh roimh ré as ucht bhur gcomhoibriú.

Tree and Hedge Trimming

Access to Private Property

This news article is available to read in Irish.

Le Chéile Lighting Specialists, acting on behalf of Cork County Council as the Lead Authority on the Public Lighting Energy Efficiency Project, South West Region (PLEEP-SW), will be carrying out works in your area within the next week.

The project supported by the Road Management Office (RMO) in conjunction with various Local Authorities across Ireland, will see a number of regions countrywide retrofitted in stages with energy efficient LED street lights over the next three years as part of the government’s drive to assist Local Authorities in reaching their energy efficiency targets by 2030.

For that reason, Le Chéile requires access to the exterior of your premises to carry out the retrofit of the public street lighting.

Our works in the most part will present little or no disruption to the public or businesses within your area, and your power will not be interrupted.

Should you have any questions regarding any of the above, please do not hesitate to contact us by any of the communication methods on this leaflet.

We thank you in advance for your co-operation.

This news article is available to read in Irish.

Cork County Council leads €53 million Public Lighting Energy Efficiency Project for the South West Region

Cork County Council leads €53 million Public Lighting Energy Efficiency Project for the South West Region

Mayor of the County of Cork, Cllr Gillian Coughlan has welcomed the contract signing of the Public Lighting Energy Efficiency Project for the South West Region, which is the first phase in the PLEEP project and will see five local authorities invest €53 million in upgrading their public lighting.
Led by Cork County Council, PLEEP South-west will upgrade 77,162 public lights across the region’s local authorities, Cork County Council, Clare County Council, Kerry County Council, Limerick City and County Council and Waterford City and County Council, as well as Transport Infrastructure Ireland (TII).

Mayor of the County of Cork, Cllr. Gillian Coughlan highlighted how, “Once complete, the Southwest regional project is predicted to reduce CO2 emissions by 5,000 tonnes each year, while saving the five local authorities €5m in energy and maintenance costs annually and helping to meet energy efficient targets. The project will also survey and collect data on the condition of the public lighting infrastructure to enable local authorities to plan and invest in the upgrading of public lighting for our communities into the future.”

Chief Executive of Cork County Council, Tim Lucey added, “Cork County Council is proud to lead the first phase of the national Public Lighting Energy Efficiency Project. Local authorities are committed to leading on climate action, reducing carbon emissions in our operations and meeting our energy efficiency targets. This project takes a big step in that direction as public lighting currently accounts for half of all the energy used by local authorities. Retrofitting public lighting to LED is not only good for the planet, it will also save us up to 55% on our energy and maintenance costs, while improving light quality. Advancements in LED technology allow for an improved visual environment, enhanced public safety and reduced light pollution.”
Noel Cummins, Contracts Director, Le Chéile Consortium, Enerveo said, “On behalf of the Le Chéile Consortium, we are delighted to be leading the first phase of the Public Lighting Energy Efficiency Project alongside Cork County Council. The project highlights the commitment of both the region and the government to climate action and the need for urgent measures to be taken and will have a positive impact on every community across the South West Region by improving light quality, reducing CO2 emissions and having a significant impact on energy costs of up to 55%. All of the companies involved in the consortium have a long history providing energy saving solutions to Local Authorities across Ireland, and we look forward to commencing the project and contributing towards a more sustainable Ireland by making it both smarter and greener”.

Following a competitive tender process, the contract for the Public Lighting Energy Efficiency Project South West Region (PLEEP-SW) was signed between Cork County Council and Le Chéile Consortium, comprised of Enerveo Ireland Ltd, Al Read Electrical Ireland Ltd & Electric Skyline Ltd.

Please note: This article appeared originally on Publiclighting.ie.