Bearradh crann agus fál

December 6, 2022

A chónaitheoir

Is iad ‘Le Chéile’ Speisialtóir Soilsithe ar son comhairle contae Chorcaí mar phríomh-údarás ar an Tionscadal Soilsithe Phoiblí Tíosach ar Fhuinneamh, Réigiún Thiar Theas (TSPTF-TT), a tá ag déanamh oibreacha faoi láthair ar líonra soilsiú poiblí i do cheantar féin.

Ní chuirfidh ár n-oibreacha den chuid is mo, isteach nó amach ort, ar an phobal nó gnóithe áitiúila i do cheantar féin, agus ní bheidh stop ar do chuid soláthar leitreachais ag aon céim i rith na oibreacha.
Chun na hoibreacha a éascú, beidh rochtain de dhíth orainn ar dhoirse colún soilsiú poiblí, soilsiú poiblí suite ar na colúin soilsiú agus b’fhéidir go mbeidh orainn bearradh crann agus fál a choiscíonn ár mbealach. Dá bhrí sin, molaimid go mbeidh orainn na crainn agus nó na fáil a bhearradh i ngar do na sócmhainní soilsiú poiblí atá ar an nó gar de do mhaoin roimh i bhfad, chun aisfheistiú ó sholas poiblí atá ann faoi láthair go solas poiblí LED ( dé-óid astaithe solas) atá coigilteach ar fhuinneamh.

Beidh bainistíocht tráchta sealadacha ag teastáil in áiteanna le trácht trom nó bóthair cúng chun slí shábháilte á fháil do lucht oibre.

Dá mbeadh aon cheisteanna agat, de réir aon rud thuas, ná bíodh idir dhá chomhairle dul i dteagmháil linn ar na modhanna cumarsáide ar an bhileog seo.

Gabhaimíd buíochas libh roimh ré as ucht bhur gcomhoibriú.

0 Comments